Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

Nasza działalność

Ocena 0/5

Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej skierowanej bezpośrednio do mieszkańców Gminy Strzegowo polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury. Ważnym celem i zadaniem GOK Strzegowo jest integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania wartości kulturowych, rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej, pielęgnowanie więzi lokalnych.

Ustawowy obowiązek zaspokajania kulturalnych potrzeb społeczeństwa, upowszechnianie kultury w różnych jej działach i dla każdej grupy wiekowej mieszkańców Gminy Strzegowo Ośrodek realizuje między innymi poprzez prowadzenie sekcji:

·         Sekcja rękodzieła dorosłych

·         Sekcja plastyczna/ rękodzieła dzieci

·         Sekcja malarstwa dorosłych

·         Sekcja taneczna dzieci 

·         Sekcja krawiecka

·         Taekwondo 

·         Sekcja szachów dziecięca

·         Aerobic kobiet

·         Sekcja seniorów

·         Klub brydża

·         Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych- Sekcja Strzegowo

GOK współpracuje i wspiera gminne koła gospodyń i inne wiejskie, nieformalne organizacje wspólnie organizując m.in.: spotkania integracyjne w GOK i w świetlicach, spotkania okolicznościowe, konkursy, wycieczki i warsztaty

KONKURSY dla mieszkańców m.in.:

·         KONKURS „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” 

·         KONKURS na wianek świętojański dla kobiet i dzieci

·         KONKURS z okazji święta ziemniaka 

·         KONKURS recytatorski dla uczniów szkół gminnych

·         KONKURSY PLASTYCZNE dla dzieci

·         KONKURS na najpiękniejszy ogród

DZIAŁANIA, IMPREZY I SPOTKANIA:

•  Współpraca z innymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi także z terenu sąsiednich powiatów,
•  Promocja gminy na terenie sąsiednich powiatów

·  Upowszechnianie różnych form twórczości artystycznej w szczególności: muzyki, tańca,   plastyki, fotografii, malarstwa, rzeźby,
•   Sprawowanie opieki nad kulturalnymi inicjatywami lokalnymi,

·      Prowadzenie działalności wydawniczej,

·      Organizacja uroczystości z okazji obchodów rocznicowych i świąt państwowych, w tym koncertu upamiętniającego wybuch Powstania Warszawskiego,

·      Współorganizacja imprez gminnych (Dni Strzegowa, Dzień Dziecka, Dożynki)

·      Organizacja imprez o charakterze rozrywkowym (np. Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień  Seniora, Andrzejki)

·      Organizację wystaw malarskich i fotograficznych, rękodzieła artystycznego,

·      Współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez turystycznych, koncertów, festynów,

·      Organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich dla dzieci,

·      Dostępność kultury poprzez organizację wyjazdów na koncerty, do teatru, kina,

·      Dostępność kultury poprzez wyjazdy do muzeów, galerii, 

·      Wyjazdy krajoznawcze dla wszystkich grup wiekowych,

·      Spotkania tematyczne dla seniorów, w tym wieczory poezji, prelekcje,

·      Integrację i animację we współpracy z kołami gospodyń i sołectwami z terenu gminy.

 

Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą Strzegowskich Zeszytów Historycznych

i internetowego wydania gazety społeczno-religijnej „W drodze do Emaus”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie nieustannie poszukuje nowych sposobów zaspokajania  zmieniających się potrzeb mieszkańców Gminy. Jest miejscem spotkań różnych grup wiekowych, ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę na wielu płaszczyznach.

 

 

 

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności